Beginilah Kondisi Orang Kafir di Alam Kubur Hingga Kiamat

Beginilah Kondisi Orang Kafir di Alam Kubur Hingga Kiamat

Robert Reeves  ⋅  06 Apr 2021 18:00:55

 – Pertanggungjawaban umat manusia dimulai sejak dia berada dalam alam kubur. Tak terkecuali bagi mereka yang semasa hidupnya kufur terhadap risalah tauhid Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziy mengisahkan tentang prosesi seorang hamba yang kafir ketika nyawanya dicabut hingga mendapatkan pertanyaan di dalam kubur.

Kisah ini diambil dari hadis al-Bara bin Azib. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka yang sedang mengurus jenazah di Baqi' al-Garqad. Rasulullah SAW berkata, “Jika hamba itu menuju akhirat dan terputus dari dunia maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah menghitam. Malaikat itu membawa kain tenun yang kasar. Mereka duduk sejauh mata memandang. Malaikat pencabutnya datang hingga duduk di dekat kepalanya seraya berkata, "Hai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahan-Nya."

Continue Reading

Related Posts