Apa Benar Orang Kafir Bebas Ujian Ketika dalam Kubur?

Apa Benar Orang Kafir Bebas Ujian Ketika dalam Kubur?

Mavis J. Evangelista  ⋅  23 Feb 2021 06:22:21

 – Seseorang yang telah meninggal dan kemudian diletakkan di dalam kubur, datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang menakutkan. Dalam hadis riwayat al-Barra bin 'Azib, Rasulullah SAW bersabda, “Lalu ia didatangi dua malaikat yang sangat kejam. Mereka membentak, lalu mendudukkannya dan bertanya, “Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini adalah ujian terakhir yang menimpa seorang mukmin.

Itulah makna fiman Allah, Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia. (QS Ibrahim: 27).

Ia menjawab, “Tuhanku Allah. Agamaku Islam. Nabiku Muhammad SAW, Tak lama kemudian terdengar seruan dari langit, “Hamba-Ku benar!” Mengenai orang kafir, beliau SAW bersabda, “Dua malaikat yang sangat kejam datang kepadanya. Mereka membentak dan mendudukkannya lalu bertanya, “Siapa Tuhanmu?' Ia menjawab, “Ha, ha... aku tidak tahu! Mereka bertanya lagi, “Apa agamamu?' Jawabnya, “Ha, ha... aku tidak tahu!” Mereka bertanya lagi, “Apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Ia tidak mengenal namanya. Ketika dijawab Muhammad, ia berkata, “Ha, ha ... tidak tahu. Lalu terdengarlah seruan, HambaKu dusta?”

Dari hadis ini cukup jelas bahwa siapa pun yang memasuki alam kubur, beriman atau pun kafir, semua mendapatkan ujian. Didatangi dua malaikat dengan tiga peranyaan tadi. Kendati demikian, Imam Tirmidzi, Ibn Abdil Barr, dan Imam Suyuthi berpendapat hanya orang beriman saja yang diuji di dalam kubur.

Continue Reading

Related Posts