Inilah Nama-nama Surga dan Neraka dalam Islam

Inilah Nama-nama Surga dan Neraka dalam Islam

Benghis Khan  ⋅  27 Aug 2020 10:19:11

 – Allah SWT telah menciptakan surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi hamba-Nya yang beriman dan taat kepada segala perintah-Nya, sedangkan neraka buat mereka yang ingkar.

Manusia diberi akal oleh Allah untuk menentukan hidupnya, apakah memilih jalan surga atau neraka. Surga dan neraka yang diciptakan oleh Allah SWT ada 7 jenis atau tingkatan.

Jadi ada surga dengan tingkatan tertinggi bernama Firdaus, hanya golongan tertentu dengan derajat iman yang tinggi boleh masuk ke sana. Begitu juga neraka, ada yang paling tinggi tingkat penyiksaannya diperuntukkan untuk hamba-hamba pengikuti iblis terkutuk yang melupakan Allah selama di dunia.

Continue Reading

Related Posts