Kisah Pertempuran antara Umar bin Khattab yang Perkasa dengan Iblis

Kisah Pertempuran antara Umar bin Khattab yang Perkasa dengan Iblis

Rebecca Rowley  ⋅  24 Apr 2020 07:44:42

 – Dalam dunia Islam, siapa yang tak kenal dengan sahabat Nabi SAW yang bernama Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu Khulafaur Rosidin yang terkenal akan pendirian teguhnya kepada agama Islam.

Bukan lawan saja yang takut kepadanya, namun kawan pun juga segan kepadanya. Ada kisah menarik, di mana Umar bin Khattab bertempur dengan Iblis.

Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang mampu mengalahkan setan dalam pertempuran. Beliau adalah salah satu dari empat khalifah yang terkenal tegas, bijaksana dan ditakuti. Bagaimana kisahnya?

Continue Reading

Related Posts