7 Keistimewaan Aisyah Istri Rasulullah SAW

7 Keistimewaan Aisyah Istri Rasulullah SAW

Ava Magnusson  ⋅  07 Apr 2020 01:04:09

 – Aisyah istri Rasulullah, lagu yang saat ini sedang viral dan menjadi trending di YouTube. Sebagai seorang Muslim tentunya tahu, siapa sebenarnya Aisyah R.A itu? Dan tentunya, sudah paham dan mengerti jika dia adalah istri dari Rasulullah SAW yang banyak dikisahkan dalam riwayat Islam.

Sungguh Aisyah memiliki kedudukan yang agung, seperti kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Shafwan: “Ada tujuh hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun, kecuali yang diberikan oleh Allah kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai kesombongan terhadap para sahabatku (maduku).”?

Ayahnya bernama Abdullah ibn Utsman ibn ‘Amir ibn ‘Amar ibn Ka ‘b ibn Sa’d ibn Murrah ibn Ka’b ibn Lu’ay al-Qurasyi at-Taimi. Ibunya bernama Ummu Ruman binti ‘Amir ibn ‘Uwaimir al-Kinaniyyah, sahabat wanita yang agung dan mukminah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah: “Siapa yang ingin melihat bidadari maka hendaklah ia melihat Ummu Ruman.” 

Continue Reading

Related Posts