Berkah Pertemuan Khadijah dengan Nabi SAW untuk Maisarah

Berkah Pertemuan Khadijah dengan Nabi SAW untuk Maisarah

Marshall B. Paul  ⋅  07 Apr 2018 11:14:43

.co.id – Sebelum Rasulullah SAW berdagang dengan membawa dagangan Khadijah, Beliau pernah bekerja sebagai pengembala domba dan kambing. Sehingga pada suatu hari, Abu Talib berkata kepada Nabi Muhammad SAW: "Khadijah Putri Khuwailid termasuk orang kaya di kalangan Quraisy.”

“Kegiatan perdagangannya sampai ke Mesir dan Ethiopia. Beliau kini sedang mencari seorang yang jujur dan amanah untuk melaksanakan usaha dagangnya itu, yaitu membawa barang dagangannya dalam satu kafilah Quraisy untuk didagangkan di Syam (Syria). Wahai Muhammad, alangkah bagusnya jika kau melamar pekerjaan ini dari wanita itu?"

Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW tidak langsung melamar pekerjaan yang diberitahu pamannya tersebut. Walaupun pada dasarnya, Baginda nabi setuju dengan usulan pamannya. Ini disebabkan Baginda nabi belum pernah mengenal Khadijah. 

Continue Reading

Related Posts