Kisah Usamah bin Zaid Panglima Perang Termuda Rasulullah SAW

Kisah Usamah bin Zaid Panglima Perang Termuda Rasulullah SAW

Mustafid Tobing  ⋅  13 Jun 2017 15:10:05

Usamah bin Zaid bin Haritsah la juga biasa dipanggil Abu Muhammad. la memiliki gelar Hibb Rasulullah jantung hati Rasulullah dan Ibnu Hibb Rasulullah putra dari jantung hati Rasulullah . Ayahnya adalah Zaid bin Haritsah RA, anak angkat Rasulullah Saw yang sangat beliau cintai.Ibunya adalah Ummu Aiman, seorang budak hitam yang mengasuh Muhammad kecil dan dimerdekakan oleh Rasulullah Saw. Zaid lebih memilih tinggal bersama Muhammad dari pada kembali kepada ayahnya, Haritsah.Setelah selesai Rasulullah Saw menyelesaikan haji Wada , beliau mempersiapkan pasukan muslimin untuk menghadapi tentara Romawi. Rasulullah Saw memilih Usamah bin Zaid RA yang masih muda belia, untuk memimpin pasukan muslimin.

Continue Reading

Related Posts