Tiga Kriteria Hati yang Dimiliki Manusia

Tiga Kriteria Hati yang Dimiliki Manusia

Fatahillah Octivani  ⋅  06 Apr 2017 20:20:16

Hati disebut juga kalbu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin , hati sesungguhnya memiliki dua pengertian, yakni fisik dan spiritual. Secara fisik, hati merupakan daging yang terdapat di dalam organ tubuh manusia. Di mana, hati tersimpan dan terlindungi oleh tulang belulang. Hati terletak di dada sebelah kiri.Bentuk hati seperti buah sanaubar, sehingga sering dikatakan hati sanubari.Pada daging hati, ternyata terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di dalam lubang atau rongga terdapat darah hitam yang menjadi sumber ruh. Hati secara spiritual merupakan sesuatu yang halus, rabbaniyah ketuhanan , ruhaniah kerohanian , dan mempunyai keterkaitan dengan hati yang jasmaniah.Rasulullah SAW pernah bersabda, Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, jika buruk maka buruklah seluruh tubuhnya, ia adalah hati. Muttafaq alahi .

Continue Reading

Related Posts