Ketika Munkar dan Nakir Menanyai orang Beriman

Ketika Munkar dan Nakir Menanyai orang Beriman

Viva  ⋅  08 Mar 2017 15:10:12

Malaikat Munkar dan Nakir adalah dua diantara sepuluh malaikat, yang wajib diketahui dan diimani keberadaannya. Tugas keduanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para mayat, yang baru saja dikubur.Menurut ajaran Islam, setelah kematian dari setiap jiwa akan menuju ke alam barzakh atau alam kubur, dimana si mayat akan dibolehkan kembali bangkit dan berbicara, ketika ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, walaupun tubuhnya telah hancur.Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mayat. Barra bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: "Ada dua malaikat yang akan menanya si mayat. Kedua-duanya akan menyiasat si mayat dengan terperinci. Inilah rintangan terakhir yang dihadapi oleh mayat."

Continue Reading

Related Posts