Subhanallah, Empat Orang Ini Selalu Didoakan Malaikat

Subhanallah, Empat Orang Ini Selalu Didoakan Malaikat

Hizkia Nazarullah  ⋅  28 Feb 2017 22:20:09

Para malaikat adalah makhluk yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahuwata ala, tidak pernah berkhianat, dan selalu terjaga dalam kesucian. Karena itu, kedudukan malaikat sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahuwata ala.Banyak amalan manusia yang menjadi perhatian para malaikat. Para malaikat tidak hanya memerhatikan saja, tetapi juga mendoakan orang tersebut. Berikut orang-orang yang selalu didoakan malaikat.Pertama, orang yang berwudu sebelum tidur. Anjuran berwudu bernilai ibadah tinggi, sebab ketika seseorang dalam keadaan suci, berarti ia dekat dengan Allah Subhanahuwata ala.

Continue Reading

Related Posts