Tiga Bentuk Siksaan Kubur yang Menyakitkan

Tiga Bentuk Siksaan Kubur yang Menyakitkan

Andhicha Rachmansyah  ⋅  18 Dec 2015 01:45:11

Manusia tentu tidak hidup untuk selamanya. Akan ada masa jiwa berpisah dengan raga ketika malaikat maut datang untuk memisahkan. Setelah fase itu, manusia akan masuk dalam masa penantian menunggu hari kiamat di alam kuburnya.Meski belum ada surga dan neraka, namun di alam kubur jiwa manusia akan menerima balasan sesuai apa yang dilakukannya semasa hidup. Jika mereka adalah hamba yang taat mengerjakan amal kebaikan, maka alam kubur menjadi tempat penantian yang mudah.Sebaliknya, alam kubur menjadi tempat menyakitkan bagi orang yang selama hidupnya melakukan keburukan. Azab dan siksaan yang diterima pun ada bermacam bentuk. Tiap bentuknya layaknya melakoni siksaan pedih di neraka. Lalu, apa saja bentuk siksaan yang ada di dalam kubur? 

Continue Reading

Related Posts