7 Petunjuk Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

7 Petunjuk Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Mustafid Tobing  ⋅  16 Feb 2017 14:00:11

Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan, yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Kebahagiaan sejati seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status atau pangkat sosial dalam kemasyarakatan dan atau semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang.Kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang sejati atau hakiki itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Ibnu Abbas ra. adalah salah seorang sahabat Nabi Saw. yang sangat telaten dalam menjaga dan melayani Rasulullah saw. ia pernah secara khusus didoakan Rasulullah saw, selain itu pada usia 9 tahun Ibnu Abbas telah hafal Alquran dan telah menjadi imam di mesjid.Suatu hari ia ditanya oleh para Tabiin generasi sesudah wafatnya Rasulullah Saw. mengenai apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia. Jawab Ibnu Abbas ada 7 tujuh petunjuk mendapatkan kebahagiaan dunia.

Continue Reading

Related Posts