TENTANG PEMBICARAAN KEAGAMAAN

TENTANG PEMBICARAAN KEAGAMAAN

Hidayat Tf  ⋅  20 Jan 2017 05:51:36

xxxxxmemangnya saya tidak boleh membicarakan tentang keagamaan? Tentang keyakinan saya. Kalau saya menyamakan keagamaan saya (ingat menyamakan) dengan para habib atau para kiai, maka jelas-jelas, keagamaan saya sungguh sangat rompang-ramping, keagamaan saya sangat kurang. Saya terangkan, kekurangan agama saya kalau ditinjuau dari segi ilmu-pengetahuan-objektif: Saya shalat tidak sepenuhnya memahami apa yang saya bacakan

Continue Reading

Related Posts