Nasihat Jadilah Seperti Manusia

Nasihat Jadilah Seperti Manusia

Hidayat Tf  ⋅  17 Jan 2017 07:36:50

Begitulah watak dari jalinana kemanusiaan; ada unsure di dalam diri manusia—kalau kau meniadakan ‘rasa’ di dalam dirimu, maka engkau menjadi seorang yang hampa, mati-rasa, tak mempunyai canda, tak mempunyai serius, tak mempunyai keseriusan, tak mempunyai harapan, tak mempunyai sesuatu apa-apa: jadilah engkau manusia tanpa kemanusiaan tubuhmu manusia tapi hatimu kosong tubuhmu manusia tapi dirimu tiada

Continue Reading

Related Posts