NASIHAT: Mengikat Kajian Dengan Menyalin

Hidayat Tf  ⋅  16 Jan 2017 00:31:53

Dengan begitu, belajarmu semakin terarah Dengan begitu, belajarmu semakin mengarah. Dengan begitu, lejitan pengetahuanmu semakin mengambah. Blog adalah tentang belajarmu, adalah tentang bukti engkau belajar. Belajar yang mempunyai bukti dari belajar; Belajar yang mempunyai bukti dari belajar. Sejauh ini apa buktimu kalau engkau belajar? Buku-buku. Sekarang, tuliskan isi buku menurut apa yang engkau tahu. Sekarang, tuliskan isi buku menurut apa yang engkau tangkap. Dua kali pembacaan— Engkau belajar, lalu engkau terapkan. Engkau belajar, lalu engkau terapkan. Begitu jugalah orang-orang pandai, orang-orang yang diklaim menjadi pandai taufik, mereka senantiasa sibuk dengan dunia pembelajaran dan dunia langsung adalah dunia interaksi yang berbaur dengan pengetahun.

Continue Reading

Related Posts