Godaan Setan Saat Sakaratul Maut

Godaan Setan Saat Sakaratul Maut

Nandar Afriza  ⋅  17 Dec 2016 14:30:12

Apabila manusia dalam keadaan sakaratul maut sekalipun, setan tetap datang untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Saat sakaratul maut itu, maka datang setan duduk di dekat kepala seorang hamba lalu berkata: " Tinggalkanlah Agama ini Islam , katakanlah bahwa Tuhan itu ada dua sehingga kamu akan selamat dari kepedihan sakaratul maut."Apabila telah terjadi peristiwa demikian, maka itu adalah bahaya yang sangat mengerikan dan ketakutan yang besar. Oleh sebab itu tetaplah dirimu selalu menangis dan merendahkan diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak ruku dan sujud sehingga kamu dapat selamat dari siksaan yang sangat pedih dari Allah SWT.Pada suatu ketika, Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seorang: " Wahai Imam, dosa apakah yang dikhawatirkan dapat menghapus iman seseorang pada waktu sakaratul maut?" Beliau menjawab: "Meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman dan menganiaya sesama makhluk."

Continue Reading

Related Posts