Dua Rakaat Sebelum Subuh Lebih Baik dari Dunia dan Seisinya

Dua Rakaat Sebelum Subuh Lebih Baik dari Dunia dan Seisinya

Fajar Wardana  ⋅  03 Oct 2016 21:10:06

Salat wajib merupakan ibadah yang diwajibkan bagi semua umat Islam, tapi salat sunah merupakan ibadah yang dianjurkan bagi setiap muslim. Salah satu salat sunah yang dianjurkan adalah salat sunah rawatib.Salat sunah tersebut merupakan salat sunah yang menyertai salat fardu dan ternyata dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Benarkah begitu?Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan salat rawatib yaitu salat sunah yang menyertai salat fardu. Yang mana, Allah akan membangunkan istana di surga bagi setiap hamba yang menjalankan salat sunah rawatib dengan penuh keikhlasan.

Continue Reading

Related Posts