Tiga Fenomena Akhir Tahun Pelajaran di Sekolah

Tiga Fenomena Akhir Tahun Pelajaran di Sekolah

Viva  ⋅  26 May 2016 08:15:15

Proses pendidikan berlangsung seumur hidup. Begitu pula proses pendidikan di lembaga sekolah. Berlangsung secara berkesinambungan dan berulang setiap tahun pelajaran.Terkadang, proses dalam lembaga pendidikan, khususnya lembaga sekolah terasa monoton. Dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, proses yang berlangsung tidak pernah berubah.Hanya saja, yang tidak monoton adalah objek sekaligus subjek pendidikan itu sendiri. Setiap tahun akan ada siswa yang masuk sekolah itu sekaligus akan ada yang meninggalkan sekolah itu. Apa yang menjadi ciri khas peristiwa akhir tahun pelajaran di suatu sekolah?

Continue Reading

Related Posts