Pudarnya Tradisi Surat-menyurat

Pudarnya Tradisi Surat-menyurat

Hizkia Nazarullah  ⋅  14 Apr 2016 02:30:14

Surat adalah sesuatu yang ditulis, yang tertulis, dan tulisan, sedangkan surat-menyurat adalah membuat surat dan menulis surat (KBBI, 2008:1395). Kebiaasan surat-menyurat menjadi tren pada zamannya sebagai media komunikasi.Sebelum bersinggungan dengan teknologi modern, surat menjadi media yang memfasilitasi komunikasi manusia yang berjauhan. Melalui sepucuk surat, semua hal dapat diungkapkan oleh si penulis kepada orang yang akan menerimanya.Surat pada waktu itu, tidak hanya untuk komunikasi rakyat jelata. Para kaum bangsawan, pemerintahan, dan kerajaan, juga menggunakan surat untuk berkomunikasi dengan karajaan lain, baik sesama kerajaan di nusantara, bahkan dengan kerajaan yang terdapat di luar nusantara.

Continue Reading

Related Posts