Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa

Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa

faiz pertamax  ⋅  25 Aug 2015 09:25:59

Petugas isih ngusahake kanggo mateni geni kebakaran alas neng gunung Lawu. Kebakaran iki wis kedadean ket Sabtu, 22 Agustus 2015 kolo mben.Mongso ketigo kang dowo kaya mengkene pancen mbebayani kanggo daerah alas sing pada garing. Tanpa ana penyebab saka manungsa wae kebakaran alas iku bisa sewayah-wayah kedadean mergo pang sing pada garing, apa maneh yen ana penyebab saka ulahe menungsa."Kobongan anyak gebug 20.00 WIB Sabtu 22 Agustus neng pangora 39 RPG Manyul BKPH Lawu lor. Penyebab kobongan dikiraknekne wong nggoleki tawon ngurupke geni lan ngenengi menyang godhong-godhong garing neng gunung lawu kesebut," tembung Menteri Lingkungan urip lan kalasan Siti Nurbaya menehake informasi dina Selasa (25/8/2015).Saka laporan jajarane sing katampa Bu Siti, geni kanthi cepet nggedhe amarga akeh tuwuhan sing gampang kobong. "akeh kirinyuh lan alang-alang sing wis garing," sebute.Geni sing durung bisa dipateni mrambat menyang pangora 40 sing dituwuhi tanduran pinus neng Jogorogo, Ngawi, Jatim. Amba palemahan alas sing kobong sekitar 70 hektare."Usaha sing dilakoke yaiku mateni geni, koordinasi panugas saben alasi BKPH Lawu lor, Polmob lan warga sekitar kunu. Kajaba upadi mateni geni, digawe penyekat kanggo nyegah merembete geni," tambah Menteri Siti.Kedadean iki kudu kita tanggepi kanggo pembelajaran supaya kita luwih ngati-ati anggone tumindak ana ing alas mangsa ketigo ngeneki. Mangkene pawarta kebakaran alas ngagem bahasa jawa diaturake.

Continue Reading

Related Posts