Pesona Kemerlip Cahaya di Bukit Bintang Jogja

Pesona Kemerlip Cahaya di Bukit Bintang Jogja

Nandar Afriza  ⋅  29 Mar 2016 20:15:19

Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain.Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri (bintang nyata). Selain dikenal sebagai kota gudeg, Jogja juga mempunyai tempat wisata malam yang menarik untuk dikunjungi, tempat tersebut ialah bukit bintang.Terletak di Jalan Yogyakarta-Wonosari, tepatnya didaerah Pathuk, Gunungkidul Yogyakarta. Nama asli tempat ini adalah Bukit Hargo Dumilah, namun lebih dikenal dengan nama Bukit Bintang. Hal tersebut dikarenakan, tempat ini bisa menyaksikan indahnya kerlap-kerlip cahaya lampu laksana kemerlip cahaya bintang.

Continue Reading

Related Posts